Štednja

Pregled pasivnih kamatnih stopa za poslove sa fizičkim licima

 

R.br.

Vrsta depozita

Procenat na godišnjem nivou

1.

Depoziti i štednja po viđenju

 

1.1.

Depoziti i štednja po viđenju

0,00%

2.

Oročeni nenamjenski depoziti

Iznos u KM

2.1.

Oročenje u KM i EUR

Do 10.000,00

10.000,01-50.000,00

Preko 50.000,00

 

na 1 mjesec

0,10%

0,10%

0,10%

 

na 2 mjeseca

0,20%

0,20%

0,20%

 

na 3 mjeseca

0,30%

0,30%

0,30%

 

na 6 mjeseci

1,50%

1,50%

1,50%

 

na 12 mjeseci

1.80%

1,90%

2,00%

 

na 13 mjeseci

2,50%

2,60%

2,70%

 

na 24 mjeseca

2,80%

2,90%

3,00%

 

na 36 mjeseci i duže

3,10%

3,20%

3,30%

2.2.

Oročenje u ostalim valutama

USD

CHF

Ostale valute

 

na 1 mjesec

0,00%

0,00%

0,00%

 

na 2 mjesec

0,00%

0,00%

0,00%

 

na 3 mjeseca

0,10%

0,10%

0,10%

 

na 6 mjeseci

0,20%

0,20%

0,20%

 

na 12 mjeseci

0,30%

0,30%

0,30%

 

na 13 mjeseci

0,55%

0,55%

0,55%

 

na 24 mjeseca

0,90%

0,90%

0,90%

 

na 36 mjeseci i duže

1,00%

1,00%

1,00%

2.3.

Minimalan ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 500,00 KM

3.

Rentna štednja

KM/EUR

USD

CHF

3.1.

13 mjeseci

2,30%

0,40%

0,40%

3.2.

24 mjeseca

2,60%

0,70%

0,70%

3.3.

36 mjeseci i duže

3,00%

0,80%

0,80%

3.4.

Minimalan ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 500,00 KM

4.

Slobodna štednja u KM i EUR

4.1.

na 13 mjeseci

1,50%

4.2.

na 24 mjeseca

1,90%

4.3.

na 36 mjeseci

2,30%

4.4.

Minimalan početni ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 1.000,00 KM

5.

Stepenasta  štednja (đačka štednja, namijenjena je i za ostale građane) u KM i EUR

5.1

na 6 mjeseci

0,80%

5.2.

na 12 mjeseci

1,20%

5.3.

na 18 mjeseci

1,60%

5.4.

na 24 mjeseca

2,00%

5.5.

na 30 mjeseci

2,40%

5.6.

na 36 mjeseci

2,80%

5.7.

Minimalan početni ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 100,00 KM

6.

Dječija štednja po viđenju (do navršenih 18 godina starosti)

2,00%

6.1.

Minimalni početni ulog 50,00 KM, maximalno 1.000,00 KM mjesečno ulaganje

7.

Oročeni namjenski depoziti u KM i stranoj valuti

0,00%
Dokumenti


  Pregled pasivnih kamatnih stopa- fizička lica (15.92 KB)
  Informacioni list- Nenamjenski oročeni depozit  (104.00 KB)
  Informacioni list- Stepenasta štednja (90.00 KB)
  Iformacioni list- Rentna stednja (90.00 KB)
  Informacioni list - Dječija štednja (78.50 KB)
  Informacioni list - Slobodna štednja (118.00 KB)