Odluka o radu Pavlović International Bank AD u vrijeme vjerskih praznika

03. april 2018

Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina neće raditi na dane vjerskih praznika Republike Srpske:

  • dana 06.04.2018. godine - pravoslavni Veliki petak
  • dana 09.04.2018. godine - pravoslavni Vaskrs.

Odredbe ove Odluke odnose se na rad svih organizacionih dijelova Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina.

Ostale novosti ...