AKCIJA PROLJECNE SJETVE 2018.

25. januar 2018

Tabela br. 1 -  prikaz rate i EKS  za pojedine iznose kredita i rokove otplate za kredite  sa jednokratnom otplatom - otplata glavnice kredita na dan isteka ugovorenog perioda, a obračun  i plaćanje  kamate i naknade  za vođenje kreditnog računa na  mjesešnom nivou.

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

EKS (%)

 

1,000.00

1,000.00

76.56

11.60

2,000.00

2,000.00

153.06

9.75

3,000.00

3,000.00

229.56

9.14

5,000.00

5,000.00

382.67

8.66

10,000.00

10,000.00

765.29

8.23

Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)

 

Tabela br. 2 -  prikaz rate i EKS  za pojedine iznose kredita, rokom otplate kredita od 12 mjeseci i jednokratnom otplatom –   otplata glavnice kredita na dan isteka ugovorenog perioda, a  obračun i plaćanje   kamate i naknade za vođenje kreditnog računa je  unaprijed, na dan puštanja kredita u korištenje, za cijeli period korištenja kreditnih sredstsva.

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

EKS (%)

 

1,000.00

1,000.00

79.50

12.68

2,000.00

2,000.00

159.00

10.63

3,000.00

3,000.00

238.50

9.97

5,000.00

5,000.00

397.50

9.44

10,000.00

10,000.00

795.00

9.05

Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)

 

Tabela br. 3 -  prikaz rate i EKS  za pojedine iznose kredita i rokove otplate kredita od 12 mjeseci i anuitetnom otplatom -  u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu poslednji dan u mjesecu, prema planu otplate. Anuitet sadrži: srazmjeran dio glavnice,  kamatu za mjesec   i  naknadu za vođenje kreditnog računa

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

EKS (%)

 

1,000.00

88.70

48.38

16.00

2,000.00

177.50

96.76

12.68

3,000.00

264.30

145.02

11.52

5,000.00

438.00

241.78

10.64

10,000.00

872.20

483.66

9.98

Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)

 

Tabela br. 4 -  prikaz rate i EKS  za pojedine iznose kredita i rokove otplate od 12 mjeseci, za kredite sa anuitetnom  otplatom i grejs periodom od 6 mjeseci -  kamata u  grejs periodu se obračunava mjesesečno i pripisuje glavnom dugu (kapitališe), prema planu otplate, a naknada za vođenje kreditnog računa se naplaćuje unaprijed. Po  isteku grejs perioda, otplata kredita  (glavnica, kamata i naknada za vođenje kreditnog  računa) vrši se u  jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu poslednji dan u mjesecu, prema planu otplate.

Iznos kredita( u KM)

Rata (nakon isteka grejs perioda)

EKS (%)

 

1,000.00

176.9

12.54

2,000.00

353.7

10.12

3,000.00

530.6

9.35

5000.00

884.3

8.74

10000.00

1768.7

8.29

Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)

 

 

Tabela br. 5 -  prikaz rate i EKS  za pojedine iznose kredita i rokove otplate  do 12 mjeseci, za kredite sa anuitetnom otplatom, grejs periodom od 6 mjeseci i mjesečnim plaćanjem  kamate  u grejs period -  zavrijeme  trajanja grejs perioda kamata se obračunava i plaća mjesečno na odobreni iznos kredita, a po isteku grejs perioda  otplata se vrši u jednakim  mjesečnim anuitetima. Naknada za vođenje kreditnog računa se naplaćuje u grejs periodu  unaprijed a po isteku grejs perioda  mjesečno  u okviru anuiteta.

Iznos kredita( u KM)

Rata ( nakon isteka grejs perioda)

EKS (%)

 

1,000.00

174.20

12.82

2,000.00

344.60

10.32

3,000.00

515.10

9.53

5,000.00

854.00

8.88

10,000.00

1706.10

8.40

Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)

Ostale novosti ...