Trnovača, njiva 2.klase

28. jun 2016

k.č. Broj Naziv (kuća, njiva, hala...) Površina Vlasništvo (npr. 1/1 ili 1/2) z.k. Uložak
554/2 Trnovača, njiva 2.klase 779 m2 1/1 1511 k.o. Teslić Grad

Za dodatne informacije možete se obratiti na mailom office@pavlovic-banka.com ili putem telefona  055/ 232-316, 055/232-300, 055/232-325, 055/232-344.

Nazad