Lukovača - Modran

27. jun 2016

k.č. Broj Naziv (kuća, njiva, hala...) Površina Vlasništvo (npr. 1/1 ili 1/2) z.k. Uložak
684, 685, 686 “Lukinovača”, njiva 3. klase; “Lukinovača”, njiva 3. klase; “Okućnica”, njiva 3. klase, dvorište i stambena zgrada 877 m2, 986 m2, 473 m2, 500 m2, 103 m2 1/1 544 k.o. Modran

Za dodatne informacije možete se obratiti na mailom office@pavlovic-banka.com ili putem telefona  055/ 232-316, 055/232-300, 055/232-325, 055/232-344.

Nazad