Njiva, dvorište, stambena zgrada

27. jun 2016

k.č. Broj Naziv (kuća, njiva, hala...) Površina Vlasništvo (npr. 1/1 ili 1/2) z.k. Uložak
4178/0, 4178/0 E1 njiva, dvorište, stambena zgrada 545 m2, 500 m2, 73 m2 1/1 2346 i 7674 k.o. Bijeljina 2

Za dodatne informacije možete se obratiti na mailom office@pavlovic-banka.com ili putem telefona  055/ 232-316, 055/232-300, 055/232-325, 055/232-344.

Nazad