Duga brazda - Stambeni objekat 400m2

27. jun 2016

k.č. Broj Naziv (kuća, njiva, hala...) Površina Vlasništvo (npr. 1/1 ili 1/2) z.k. Uložak
256/30  zv.''I Duga brazda II Stambeni objekat na k.č. broj 256/30'' u naravi pašnjak 400 m2 1/1 298 k.o. SP Šamac 

Za dodatne informacije možete se obratiti na mailom office@pavlovic-banka.com ili putem telefona  055/ 232-316, 055/232-300, 055/232-325, 055/232-344.

Nazad