Brod - Auto servis

27. jun 2016

k.č. Broj Naziv (kuća, njiva, hala...) Površina Vlasništvo (npr. 1/1 ili 1/2) z.k. Uložak
267/1, 267/2, 267/3, 463/2, 463/3 “Brod auto-servis”, ekonomsko dvorište, kuća i zgrada; “Brod n/D”, dvorište; “Brod-pristup” dvorište; “Brod”, dvorište;  8949 m2, 507 m2, 495 m2, 1035 m2, 686 m2 1/1 66 k.o. Brod

Za dodatne informacije možete se obratiti na mailom office@pavlovic-banka.com ili putem telefona  055/ 232-316, 055/232-300, 055/232-325, 055/232-344.

Nazad