Menadžment banke

Ružica Janković
Direktor Banke

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nkon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale  Pavlović Banke u Brčkom.

Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Pavlović Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

 

Jelena Mihajlović,
Izvršni direktor

Rođena u Bijeljini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu pohađala u Bijeljini, dok je fakultetsko obrazovanje stekla diplomiravši na Ekonomskom fakultetu u Brčkom 1987. godine.

Zaposlila se u tadašnjoj Semberskoj banci 1993. godine, na poziciji referenta sredstava i likvidnosti, da bi nakon par godina rada prešla na poziciju direktora sektora deviznih poslova. Od 2003. godine je član uprave Pavlović International Bank a.d.

Uz dugogodišnju karijeru u bankarstvu stekla je i sertifikat ovlaštenog računovođe. Jedan je od stalnih sudskih vještaka ekonomske struke.

 

 

Petar Lazić
Izvršni direktor

Rođen dana 15.04.1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997. godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006. godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012. godine, koju je zamijenio funcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike.

Dana 01.07.2015. godine  imenovan je za izvršnog direkora..

Pored navedenog imenovani posjeduje i teoretsko iskustvo stečeno stručnim usavršavanjima.