Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Krediti i pozajmice za penzionere
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Krediti i pozajmice za penzionere

Krediti za penzionere:

Korisnici:Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke za kupovinu robe široke potrošnje.
Namjena:Za sve namjene.
Iznos:
  • U zavisnosti od kreditne sposobnosti
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci.
Naknada:
  • 1,50 % za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
  • 2,00% za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Godišnja kamatna stopa NKS:
  • 6,95% za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
  • 7,95% za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika uz Polisu osiguranja.
Reprezentativni primjeri:
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM612
RataEKS (%)RataEKS (%)
5,000.00851.7014.37433.9011.34
10,000.001,701.5013.53866.0010.69
20,000.003,401.1013.111,730.0010.35
30,000.005,100.6012.962,594.1010.24
50,000.008,499.8012.864,322.2010.15
100,000.0016,997.6212.778,642.5010.08
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 6,95%, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,50%, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM. (dvije mjenice)
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM244860
RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)
10,000.00452.7010.70244.509.58203.109.35
20,000.00903.5010.41487.109.33404.309.11
30,000.001,352.4010.32729.709.24605.509.03
40,000.001,805.1010.27972.309.20806.708.99
50,000.002,255.8010.241,214.909.181,007.908.96
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 2,00%, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(dvije mjenice)

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za penzionere:

Korisnici:Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke za kupovinu robe široke potrošnje.
Namjena:Za sve namjene.
Iznos:Do visine 4 penzije.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:
  • Jednokratna naknada za Korisnike 1,00% do 6 mjeseci
  • Do 12 mjeseci 2,00%
Godišnja kamatna stopa NKS:10,99%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika uz Polisu osiguranja.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.