Unutrašnji platni promet

Pavlovic International Bank ad  pruža kompletnu bankarsku uslugu na jednom mjestu.
Za potrebe svojih klijenata obavljamo usluge platnog prometa u zemlji.
Svojim klijentima garantujemo brzu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu.Dokumenti


  Zahtjev za otvaranje računa (87.00 KB)