Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Depoziti
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Depoziti

Pregled pasivnih kamatnih stopa za poslove sa pravnim licima:

R. br.Vrste depozitaProcenat na godišnjem nivou
1.Depoziti po vidjenju u domaćoj i stranoj valuti
1.1.Depoziti po vidjenju0,00%
2.Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EURIznos u KM
Do 200.000,00200.000,01 - 1.000.000,00Preko 1.000.000,00 i tenderi
2.11 mjesec0,05%0,05%Posebno odobrenje
2 mjeseca0,10%0,10%Posebno odobrenje
3 mjeseca0,20%0,30%Posebno odobrenje
6 mjeseci0,40%0,50%Posebno odobrenje
9 mjeseci0,50%0,70%Posebno odobrenje
12 mjeseci1,20%1,50%Posebno odobrenje
13 mjeseci1,80%2,00%Posebno odobrenje
24 mjeseca2,00%2,50%Posebno odobrenje
36 mjeseci i duze2,70%3,00%Posebno odobrenje
3.Prijevremeni raskid ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu
3.1U slučaju prijevremenog raskida oročenog nenamjenskog depozita ukoliko je dostignuti period oročenja kraći od tri mjeseca0,00%
3.2U slučaju prijevremenog raskida oročenog nenamjenskog depozita ukoliko je dostignuti period oročenja duži od tri mjeseca0,10%
4.Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama
4.1Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama0,00%
Napomene:
  • Pasivne kamatne stope mogu se ugovarati i drugačije od kamatnih stopa utvrđenih ovim pregledom pri čemu odluku o tome donosi predsjednik Uprave (tenderi, značajni klijenti). U slučaju spriječenosti predsjednika Uprave da donese odluku, odluku će donijeti jedan od članova Uprave.
  • Za oročenje u ostalim valutama zahtjeva se posebno odobrenje predsjednika Uprave Banke.
  • U slučaju prijevremenog razoročenja oročenih nenamjenskih depozita primjenjuje se kamatna stopa u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.