Kreditiranje VIP klijenata

Krediti za VIP klijente i fizička lica od posebnog poslovnog interesa za banku

Korisnici:

VIP klijenti  su  zaposleni u javnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru i radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti  za Banku, koji se mogu kreditno zaduživati po svim namjenama i rokovima  Pod pojmom VIP klijent, podrazumjevamo lica koja ispunjavaju jedan od navedenih uslova:
-zaposleni u javnim i budžetskim organizacijima,
-zaposleni u ostalim organizacijama sa redovnim mjesečnim primanjima iznad 1.500,00 KM,
-klijenti koji se duže vrijeme bave  bave samostalnom djelatnošću sa dobrim ugledom u široj javnosti: notari, advokati, ljekari, računovođe, davaoci intelektualnih usluga i dr. 
-štednja u Banci  preko 20.000 KM u kontinuitetu,
-vlasnici i menadžeri uspješnih privrednih subjekata

Namjena:

Za sve namjene

Iznos:

do 150.000,00 KM

Rok na koji se odobrava:

Do 120 mjeseci

Naknada:

1,00%   - do 12 mjeseci
0,50%  za  klijente koji primaju platu preko Banke duže od 1 godinu  i koji u momentu podnošenja zahtjeva nemaju kreditnih zaduženja – do 12 mjeseci
1,50%  - do 120 mjeseci
1,00%  za  klijente koji primaju platu preko Banke duže od 1 godinu  i koji u momentu podnošenja zahtjeva nemaju kreditnih zaduženja – do 120 mjeseci

 

NKS

5,95% za fizička lica od posebnog poslovnog interesa za Banku  do 12 mjeseci
4,50 % godišnje za iste klijente koji primaju platu preko Banke duže od 1 godinu i koji u momentu podnošenja zahtjeva nemaju kreditnih zaduženja  do 12 mjeseci
6,50% do 120 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja

zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika


Reprezentativni primjeri:

Tabela br.1-prikaz rate i EKS  za pojedine Iznose kredita i rokove otplate

Rok otplate u mjesecima

Iznos kredita u KM

6

12

Rata

EKS (%)

Rata

EKS (%)

5000

849.4

11.33

431.8

9.28

10,000

1696.8

10.49

861.6

8.6

20,000

3391.8

10.1

1721.3

8.28

30,000

5086.7

9.84

2581.1

8.18

50,000

8476.6

9.85

4300.5

8.09

100,000

16951.3

9.77

8599.1

8.02

*Korišteni su sledeći parametri: NKS  5,95 %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,00  %, mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa  1.90  KM i trošak mjenice od  10,00 KM (dvije mjenice)

Tabela br.2 prikaz rate i EKS  za pojedine Iznose kredita i rokove otplate

Rok otplate u mjesecima

Iznos kredita u KM

24

48

60

Rata

EKS (%)

Rata

EKS (%)

Rata

EKS (%)

10,000

446.5

8.65

238.2

7.82

196.7

7.65

20,000

891.1

8.37

474.5

7.57

391.5

7.41

30,000

1335.8

8.28

710.8

7.49

586.3

7.33

40,000

1780.4

8.23

947.1

7.45

781.1

7.29

50,000

2250

8.2

183.4

7.42

975.9

7.26


*Korišteni su sledeći parametri: NKS 6,50   %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva  1,50 %, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa  1,90  KM  i trošak mjenice od 10,00  KM (dvije mjenice)Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)