Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Kreditiranje VIP klijenata
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Kreditiranje VIP klijenata

Krediti za VIP klijente i ficička lica od posebnog poslovnog interesa za Banku:

Korisnici:VIP klijenti su zaposleni u javnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru i radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti za Banku, koji se mogu kreditno zaduživati po svim namjenama i rokovima Pod pojmom VIP klijent, podrazumjevamo lica koja ispunjavaju jedan od navedenih uslova:
 • zaposleni u javnim i budžetskim organizacijima
 • zaposleni u ostalim organizacijama sa redovnim mjesečnim primanjima iznad 1.500,00 KM
 • klijenti koji se duže vrijeme bave bave samostalnom djelatnošću sa dobrim ugledom u široj javnosti: notari, advokati, ljekari, računovođe, davaoci intelektualnih usluga i dr.
 • štednja u Banci preko 20.000 KM u kontinuitetu
 • vlasnici i menadžeri uspješnih privrednih subjekata
Namjena:Za sve namjene
Iznos:50.000,00 KM za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
150.000,00 KM za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci.
 • Krediti do 12 mjeseci: - 0,50% jednokratno, za klijente Banke koji primaju platu duže od jednu godinu i nemaju kreditnih zaduženja u momentu podnošenja zahtjeva
  • 1,00% jednokratno, za ostale klijente
Naknada:
 • Krediti preko 12 mjeseci: - 1,00 % jednokratno, za klijente Banke koji primaju platu duže od jednu godinu i nemaju kreditnih zaduženja u momentu podnošenja zahtjeva
  - 1,50 % jednokratno, za ostale klijente
 • 4,50 % krediti do 12 mjeseci, za klijente Banke koji primaju platu duže od jednu godinu i nemaju kreditnih zaduženja u momentu podnošenja zahtjeva
NKS:
 • 5,95 % krediti do 12 mjeseci za ostale klijente
 • 6,50 % za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Reprezentativni primjeri:
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM612
RataEKS (%)RataEKS (%)
5,000.00849.4011.33431.809.28
10,000.001,696.8010.49861.608.60
20,000.003,391.8010.101,721.308.28
30,000.005,086.709.842,581.108.18
50,000.008,476.609.854,300.508.09
100,000.0016,951.309.778,599.108.02
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 5,95 %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,00 %, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM. (dvije mjenice)
Tabela br.2 prikaz rate i EKS za pojedine Iznose kredita i rokove otplate:
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM244860
RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)
10,000.00446.508.65238.207.82196.707.65
20,000.00891.108.37474.507.57391.507.41
30,000.001,335.808.28710.807.49586.307.33
40,000.001,780.408.23947.107.45781.107.29
50,000.002,250.008.20183.47.42975.907.26
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 6,50 %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,50 %, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1,90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM. (dvije mjenice)
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.