Kreditiranje VIP klijenata

Budi I ti VIP!

VIP klijenti su zaposleni u jvnom, finansijskom I osiguravajućem sektoru kao I radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti za Banku.

Iznos kredita je do 150.000,00 KM sa trajanjem ugovora do 12 mjeseci za kratkoročne kredite I od 13 do 120 mjeseci za dugoročne kredite.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom kreditiranja VIP klijenata:

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)