Krediti na bazi oročenog depozita 1:1

Krediti na bazi oročenog depozita 1:1 odobravaju se klijentima koji imaju depozit u Banci te i visina kredita zavisi od visine depozita.

Trajanje ugovora je do 120 mjeseci.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom kredita na bazi oročenog depozita 1:1:

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)