Studentski krediti za plaćanje školarine

Ulaži u sebe tako što ćeš ulagati u svoju budućnost a ona je u obrazovanju!

Kreditiramo studente u cilju izmirivanja troškova školarine uz grejs period I do 48 mjeseci.

Iznos kredita je do 16.000,00 KM sa trajanjem ugovora do 84 mjeseca u koji ulazi grejs period I otplata kredita u 40 jednakih anuiteta.
 
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom kredita za plaćanje školarine:

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)