Krediti poljoprivrednicima

DA NAM SJETVA BUDE DOBRA!!!

 

Zadovoljsvo nam je obavijestiti Vas da je PavlovićBanka, pripremila  najpovoljnije uslove za nadolazeću sjetvu, uz minimalnu kamatnu stopu i bez troškova obrade kredita tu smo da Vas podržimo.

 Promocija pod prepoznatljivim sloganom “Da nam sjetva bude dobra” traje do 31.05.2018.godine.

Namjena: nabavka repromaterijala za proljetnu sjetvu, kreditiranje premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voćnih zasada i drugih polisa kojima se osiguravaju poljoprivredna gazdinstva i nabavka drugih sredstava koja se koriste u poljoprivredi, a čiji ciklus proizvodnje ne traje duže od godinu dana.

Iznos kredita: do 50.000,00 KM

Rok otplate: do godinu dana

BEZ NAKNADE ZA OBRADU

Godišnja kamatna stopa: 7,95%

Otplata može biti:

-Jednokratna

-Anuitetna

-Anuitetna sa grejs periodom

Za sve dodatne informacije o uslovima kreditiranja posjetite najbližu poslovnicu PavlovićBanke

 

Tabela br. 1JEDNOKRATNA OTPLATA glavnice kredita na dan isteka ugovorenog perioda, a obračun  i plaćanje  kamate i naknade  za vođenje kreditnog računa na  mjesešnom nivou.

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

*EKS (%)

 

1,000.00

1,000.00

76.56

11.60

2,000.00

2,000.00

153.06

9.75

3,000.00

3,000.00

229.56

9.14

5,000.00

5,000.00

382.67

8.66

10,000.00

10,000.00

765.29

8.23

 

Tabela br. 2JEDNOKRATNA OTPLATA  glavnice kredita na dan isteka ugovorenog perioda, a  obračun i plaćanje   kamate i naknade za vođenje kreditnog računa je  unaprijed, na dan puštanja kredita u korištenje, za cijeli period korištenja kreditnih sredstsva.

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

*EKS (%)

 

1,000.00

1,000.00

79.50

12.68

2,000.00

2,000.00

159.00

10.63

3,000.00

3,000.00

238.50

9.97

5,000.00

5,000.00

397.50

9.44

10,000.00

10,000.00

795.00

9.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela br. 3-  ANUITETNA OTPLATA -  u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu poslednji dan u mjesecu,.Anuitet sadrži: srazmjeran dio glavnice,  kamatu za mjesec   i  naknadu za vođenje kreditnog računa

Iznos kredita( u KM)

Rata

Plan.kamata

*EKS (%)

 

1,000.00

88.70

48.38

16.00

2,000.00

177.50

96.76

12.68

3,000.00

264.30

145.02

11.52

5,000.00

438.00

241.78

10.64

10,000.00

872.20

483.66

9.98

 

Tabela br. 4ANUITETNA OTPLATAsa grejs periodom-kamata se obračunava mjesesečno i pripisuje glavnom dugu (kapitališe), a naknada za vođenje kreditnog računa se naplaćuje unaprijed. Po  isteku grejs perioda, otplata kredita  vrši se u  jednakim mjesečnim anuitetima.

 

Iznos kredita( u KM)

Rata (nakon isteka grejs perioda)

*EKS (%)

 

1,000.00

176.9

12.54

2,000.00

353.7

10.12

3,000.00

530.6

9.35

5000.00

884.3

8.74

10000.00

1768.7

8.29

 

Tabela br. 5- ANUITETNA OTPLATAsa grejs periodom od 6 mjeseci i mjesečnim plaćanjem  kamate  u grejs periodu. Po  isteku grejs perioda, otplata kredita  vrši se u  jednakim mjesečnim anuitetima.

Iznos kredita( u KM)

Rata ( nakon isteka grejs perioda)

*EKS (%)

 

1,000.00

174.20

12.82

2,000.00

344.60

10.32

3,000.00

515.10

9.53

5,000.00

854.00

8.88

10,000.00

1706.10

8.40

 

 

*EKS -Za obračun efektivne kamatne stope (EKS)korišteni su sledeći parametri:Nominalna kamatna stopa ( NKS) 7,95%,rok otplate 12 mjeseci,  mjesečna  naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM.(trošak dvije mjenice)Dokumenti


  Zahtjev za kredit u IRB RS mikrobiznisa (130.45 KB)
  Zahtjev za kredit poljoprivrednicima (335.03 KB)