Potrošački i nenamjenski krediti

 
 
Odobravamo kredite za široku potrošnju!
Dugoročni, nenamjenski kredit sa iznosom do 20.000,00 KM pušta se u korištenje prenosom novčanih sredstava na transakcioni račun korisnika koji se vodi kod banke.
Trajanje ugovora je od 13 do 60 mjeseci.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom nenamjenskog kredita:

 

 

Kratkoročni, nenamjenski kredit sa iznosom do 20.000,00 KM pušta se u korištenje prenosom novčanih sredstava na transakcioni račun korisnika koji se vodi kod banke.
Trajanje ugovora je do 12 mjeseci.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom kratkoročnog nenamjenskog kredita:

 

 

Odobravamo kredite za široku potrošnju! Kratkoročni i dugoročni potrošački krediti puštaju se u korištenje prenosom novčanih sredstava na transakcioni račun korisnika koji se vodi kod banke.

 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom potrošačkog kredita:


Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055 / 221 - 870Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)